Super Junior – Rokkugo Lyrics

rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemar! rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemar!!

amanhda manhda manhda manhda!! daipun ipun ipuninda

yobuge jogi jogeboya? yobo ankyung anboyo

tongsur jib surtong suju man byeong manjuso! dai shimjom shimida, popopo!

a johda joha! subaki baksu! dashi hamchang habshida!

rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemar! rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemar!!

niga nundenun gani? iryoir suwosu suri suri su mulrong mulrong mul!

anjohda joha! subakibaksu! dashi habchang habshida!

ojedo gokkuro onurdo gokkuro modeungon gokkuro doragago isso

naeiri wayahae! haengbokui shigyega chaegag chaegag doragagebji!!

chaegag chaegag chaegag won tu suri fo faibu shigsu [one, two, three, four, five, six]

GO!

rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemar! rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemar!!

 

Rap:

hapatakachajaa sabamaradanaga 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 daeng!!

araeso wiro, dwieso apeuro, modungon gakkuro rokkugo!!

haraboji halmoni ajosshi ajumma namnyonoso janjanjan!!

orsshigu jarsshigu parabarabapam, modungon gokkuro rokkugo!!

nagabdaona naonagabna? adurdaridageb daidarduro!

da gatheun byeorun byeorun gathda! jakku mankkum mankkuja!

jangagan gajang shijib gan jibshi dadwin janggug chongguk jangdwinda!

ajohda joha! subaki baksu! dashi hamchang habshida!

ojedo gokkuro onurdo gakkuro modeungon gokkuro doragago isso

nae iri wayahae! haengbok ui shigyega chaejag chaejag doragagebji!!

chaegag chaegag chaegag won tu suri fo faibu shigsu [one, two, three, four, five, six]

GO!

rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemar! rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhae mal!!

ajohda joha! subaki baksu! dashi hamchang habshida!

rokkugo! rokkugo! rokkugo! rokkugo! rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhaemal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s